Onze Organisatie

Chip Bizz is een jonge dynamische organisatie die creatief inspeelt op de wensen van de klant. Chip Bizz heeft haar organisatie ingedeeld in verschillende disciplines, met elk haar eigen verantwoordelijkheden. De teams die deze disciplines uitvoeren zijn deels eigen medewerkers en deels medewerkers van onze partners. Op deze wijze zorgen we er voor dat een relatief kleine organisatie toch kan bogen op de kennis en ervaring van grotere service organisaties die meerdere grote klanten bedienen.

Serviceteam

Het Serviceteam is het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Hierdoor hebben zij één aanspreekpunt. Het serviceteam neemt de meldingen (fouten en wensen) aan en zorgt voor de behandeling en terugkoppeling van de melding. Waar mogelijk wordt direct de klant geholpen. Vanuit de meldingen worden ook structurele aanpassingen in gang gezet.

Activiteiten:

 • Aannemen van meldingen en eerste ondersteuning (first line support)
 • Bepalen van prioriteiten en doorsturen van meldingen
 • Terugkoppelen en bewaken van voortgang van meldingen
 • Analyseren van meldingen en voorstellen doen voor structurele aanpassingen
 • Doorsturen van meldingen naar interne of externe medewerkers (specialisten)

Accountteam

Het Accountteam is verantwoordelijk voor nieuwe klanten en het periodieke contact. Zij contacten, contracten en informeren de winkelketens en haar winkeliers. Daarnaast realiseren zij de intakegesprekken en offertes bij bedrijven, (Decentrale) Overheden en organisaties om een efficiënt reisgedrag te realiseren en de juiste mobiliteit en reisproducten te adviseren.

Activiteiten:

 • Contacten en Contracteren winkelketens en haar winkeliers
 • Realiseren van mobiliteitsplannen voor bedrijven, (Decentrale) Overheden en organisaties
 • Realiseren aanbestedingenplannen en offertes
 • Informatiebijeenkomsten (decentrale) Overheden voor de  OV-chipkaart

Projectteam

Het Projectteam is verantwoordelijk voor nieuwe ontwikkelingen, grote klantprojecten en het eventueel projectmatig doorvoeren van grote wijzigingen op het systeem. Het projectteam werkt op basis van opdrachten uit de business en werkt bij de uitvoering van de projecten ook nauw samen met de vertegenwoordigers uit de business.

Activiteiten:

 • Meehelpen opstellen van projectplannen
 • Uitvoeren van procesanalyses samen met de business
 • Vertalen van procesanalyses naar systeemontwerpen
 • Leiden van projecten inclusief rapportage aan de stuurgroep
 • Ondersteunen van implementatie in de organisatie
 • Actief ondersteunen en organiseren van voortgangsoverleg met de diverse betrokkenen

Administratieteam

Het administratieteam is de grootste afdeling in onze organisatie. Zij verzorgen alle administratieve  taken voor onze klanten. Denk hierbij aan het klaarzetten van abonnementen voor de OV-chipkaart, het klaarzetten van reissaldo, het aanvragen van OV-chipkaarten en het versturen van de maandelijkse rapportage naar de klanten.

Activiteiten:

 • Afhandelen 2e lijns support
 • Klaarzetten van reisproducten en/of diensten
 • Verzorgen van rapportage

Applicatiebeheer

Applicatiebeheer is verantwoordelijk voor het onderhoud op de applicaties en het oplossen van knelpunten. Meldingen komen via het serviceteam uit de organisatie. Applicatiebeheer analyseert zelf ook de werking van het systeem en doet voorstellen tot verbetering.

Activiteiten:

 • Verwerken van de doorgegeven meldingen van het serviceteam
 • Doorvoeren van preventief onderhoud op basis van bestaande functionaliteit
 • Invoeren van kleinere aanvullingen op het systeem
 • Structureel verbeteren van de werking van het systeem op basis van analyse en voorstellen
 • Bespreken van mogelijke oplossingen voor knelpunten met de organisatie
 • Terugmelden van doorgevoerde wijzigingen naar serviceteam

Technisch beheer

Technisch beheer is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de infrastructuur door middel van preventief en reactief onderhoud. Actief beheer is er op gericht om knelpunten tijdig te signaleren en maatregelen te nemen voordat problemen ontstaan. Actief worden de versies (releases) van hardware en software (inclusief operating system) bijgehouden en waar nodig geïmplementeerd. Een belangrijke rol is ook weggelegd in back-up en recovery procedures.

Activiteiten:

 • Maken van back-ups, controleren, testen en eventueel terugzetten gegevens
 • Actief controleren van de werking en belasting van het systeem (inclusief netwerk en externe lijnen) en tijdig signaleren van knelpunten inclusief ondernemen van acties
 • Actief onderhouden van releases en patches voor de verschillende systemen
 • Actief onderhouden inrichting systemen
 • Oplossen van knelpunten die via het serviceteam uit de organisatie komen (inclusief terugkoppeling en eventueel overleg met eindgebruiker)